OBCHODNÍ PODMÍNKY A DODACÍ LHŮTA

Vybrané zboží vám doručíme na uvedenou adresu od 2 do 7 pracovních dnů od vaší objednávky, pokud není dodací lhůta delší z důvodů úpravy produktu. Tehdy je dodací lhůta 10 dní/ 30 dní u kurníku. Doprava slepic je individuální podle možností dopravce a bude sjednána telefonicky. Dopravu, ale i případnou reklamaci, automatických dvířek ke kurníku zajišťuje firma Chytrý kurník. Ke každé dodávce je připojen řádný daňový doklad. V případě, že se tento doklad v dodávce nevyskytuje, kontaktujte naší společnost a bude vám doručena jeho kopie.

Možné platební metody: platba kartou, převodem na účet nebo odběr zboží na dobírku.

Dodací lhůta:

Informace k jednotlivým objednávkám rádi poskytneme na mailu: moje@slepicezvesnice.cz nebo telefonu +420 775 651 220. Prodávající si vyhrazuje právo na případné storno objednávky, pokud je objednané zboží již vyprodáno. 

Možnosti zaslání:

  • PPL kurýr 160 -100 Kč dle hmotnosti zboží
  • PPL Parcel SMART 150 – 90 Kč dle hmotnosti zboží
  • Dobírka PPL 40,-

Kuřičky posíláme přes společnost privez-zvire.cz, doprava bude sjednána individuálně po uskutečnění objednávky. Kuřičky musí být zaplacené, ale doprava se platí na dobírku. Doručujeme na předem domluvené svozové místo, nebo za příplatek na udanou adresu a cena dopravy je 400 – 500 Kč, podle počtu zvířat. 

Dvířka ke kurníku budou zaslána zdarma přímo výrobcem –  Chytrý kurník

Dopravu kurníku a většího počtu pytlů zrní počítáme individuálně po uskutečnění objednávky. Buď vám kurník dovezeme sami, nebo využijeme dopravu od společnosti Toptrans. Cenu vám sdělíme na e-mail a v případě, že s ní nebudete souhlasit, můžete samozřejmě od objednávky odstoupit a nebo si zařídit dopravu vlastní. Zboží i zvířata lze také vyzvednout v domluveném termínu na naší provozovně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Objednávky přijaté naší společností jsou doručeny zákazníkovi podle termínů, jak je uvedeno výše, pokud je zboží skladem. V případě, že zboží není momentálně skladem, informujeme zákazníka – telefonicky, nebo e-mailem. Kupující má možnost v tomto případě objednávku stornovat. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku ještě před tím, než potvrdí její převzetí dopravci. Pokud je zásilka zjevně poškozena musí ihned zkontrolovat obsah zásilky a přesvědčit se, zda je zboží v pořádku. V případě, že došlo k poškození zboží v zásilce, musí kupující trvat na sepsání reklamačního listu s přepravcem nebo odmítnout poškozenou zásilku převzít. Pokud zásilka nemá zjevné poškození obalu zvenčí, ale při rozbalení bude její obsah poškozen, je třeba, abyste neprodleně informovali přepravce o poškození obsahu a sepsali s nimi taktéž reklamační protokol. Reklamační lhůta  je 2 pracovní dny.

Pokud dojde k poškození, je kupující povinen neprodleně informovat naši společnost.

Záruka na zboží se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením a nesprávným skladováním. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží (kromě zákonem stanovených výjimek – týká se především krmiv).

Kupující musí prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u naší společnosti (Doklad o zakoupení).

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás e- mailem (je třeba uvést Vaše jméno, číslo kupního dokladu – faktury a název reklamovaného zboží), zároveň připište jakým způsobem chcete uplatnit nároky pokud bude zboží neopravitelné (vrácení peněz či výměna zboží). Dohodneme s Vámi další postup. Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám. Zboží nezasílejte na dobírku.

Lhůta pro reklamování kuřic je zákonem stanovena na 6 týdnů.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY / VRÁCENÍ ZboŽÍ

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího): V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

V případě zájmu o výměnu či vrácení zboží postupujte prosím takto:

Zboží zašlete na naši adresu. Pokud bude možné zašlete v původním obalu. Zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství. Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží zejména při používání zboží jeho uvedení do původního stavu. Peníze budou neprodleně zaslány na váš účet.

Při nákupu živých zvířat postupujte podle reklamačního řádu.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě uplatnění rozporu s kupní smlouvou (ten může nastat v důsledku jiné než očekávané jakosti či účelu, vadnosti zboží, odlišnému množství…) uplatněném do 3 měsíců od převzetí zboží. U odstranitelné vady si můžete vybrat mezi opravou či výměnou věci, není-li vaše volba možná (oprava není možná/věc se již nevyrábí…) můžete si vybrat mezi slevou či odstoupením od smlouvy. V případě neodstranitelné vady si můžete vybrat mezi slevou (nebrání-li vada užívání věci), odstoupením či výměnou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Uvedené postupy nejsou mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Kontaktní a korespondenční adresa:

Slepice z vesnice

Markéta Švarcová

Háj 23

463 73 Habartice

tel.: 775 651 220, 482 311 972

mail: moje@slepicezvesnice.cz

IČ: 69513643

DIČ: CZ69513643

banka: 51-1860020217/0100 (Komerční banka)

Nejsme plátci DPH